Φορολογικές δηλώσεις: Προσυμπληρωμένες για 1,3 εκατ. φορολογούμενους

Φορολογικές δηλώσεις: Προσυμπληρωμένες για 1,3 εκατ. φορολογούμενους

Φέτος, για πρώτη φορά,

πάνω από 1,3 εκατ. φορολογούμενοι, κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι, δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους, αφού θα είναι προσυμπληρωμένη από την ΑΑΔΕ με το σύνολο των στοιχείων που διαθέτει. Οι φορολογούμενοι που, με βάση τα στοιχεία τους, έχουν επιλεγεί για την αυτόματη υποβολή των δηλώσεων θα λάβουν ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ στο e-mail τους, στη θυρίδα «Τα μηνύματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE και στο myAADEapp.

Μάλιστα, η ΑΑΔΕ έχει εκδώσει εκκαθαριστικό σημείωμα πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης για όσους φορολογουμένους είναι δυνατή η αυτόματη υποβολή των δηλώσεών τους, τονίζουν σε δημοσίευμά τους «Τα Νέα».

 
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων είναι μέχρι τις 26 Ιουλίου 2024. Ωστόσο, όποιοι επιλέξουν την αυτόματη υποβολή πρέπει να προσέξουν συγκεκριμένες ημερομηνίες εντός των οποίων θα πρέπει να «τσεκάρουν» τη δήλωσή τους πριν από την οριστικοποίησή της ή να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση.

Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους φορολογουμένους ότι «έχουμε προβεί σε προσυμπλήρωση της δήλωσής σας με βάση το σύνολο των στοιχείων που μέχρι στιγμής είναι στη διάθεσή μας και υπολογίσαμε τη φορολογική σας υποχρέωση». Η ΑΑΔΕ, δηλαδή, έχει προσυμπληρώσει τους κωδικούς των δηλώσεων και μάλιστα έχει εκδώσει και ένα πρόχειρο εκκαθαριστικό, όπου αναγράφεται ο φόρος εισοδήματος ή η επιστροφή φόρου που αναλογεί στον υπόχρεο.

Εφόσον οι φορολογούμενοι θεωρούν ότι τα στοιχεία είναι ακριβή και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που δεν έχουν προσυμπληρωθεί, δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής τους, καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί από την ΑΑΔΕ την Τρίτη 2 Ιουλίου 2024. Σε κάθε περίπτωση, εάν το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν νωρίτερα τη δήλωσή τους.Λανθασμένα στοιχεία
Εφόσον τα στοιχεία δεν είναι ακριβή ή ελλείπουν στοιχεία, οι φορολογούμενοι αυτοί υποχρεούνται να τροποποιήσουν ή/και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία και να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της. Ειδικότερα:

α) Μέχρι τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση.

β) Από την Τρίτη 2 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις (επέχει θέση αρχικής δήλωσης).

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, στην εφαρμογή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έχει δημιουργηθεί ειδικό ψηφιακό αρχείο που περιλαμβάνει:

τα στοιχεία που έχει λάβει υπόψη της η ΑΑΔΕ και
το φορολογικό αποτέλεσμα, χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό, που προκύπτει με βάση αυτά.
Μάλιστα από τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 το εκκαθαριστικό θα φέρει QR Code.

Ενημέρωση κάθε εβδομάδα
Οι φορολογούμενοι που:

έχουν επιλεγεί για τη διαδικασία της αυτόματης υποβολής της δήλωσης από την ΑΑΔΕ, καθώς και
όσοι έχουν υποβάλει δηλώσεις πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
θα ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση (από το δεύτερο 15ήμερο Μαΐου) μέσω e-mail και στη θυρίδα τους στο myAADE και το myAADEapp για μεταβολές των στοιχείων που η ΑΑΔΕ έχει λάβει για αυτούς από τρίτους φορείς (π.χ. εργοδότες, πιστωτικά ιδρύματα), ώστε να μπορούν να ελέγξουν εάν μεταβάλλεται η φορολογική τους υποχρέωση και να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες.

Οι φορολογούμενοι που δηλώνουν εξαρτώμενα μέλη (στον Πίνακα 8 του εντύπου Ε1) θα ενημερώνονται άμεσα, μέσω της εφαρμογής, για την υποχρέωση του εξαρτώμενου μέλους να υποβάλει προηγουμένως τη δήλωσή του.

newsbomb

Tags